To działamy. Projekt.
Fot. M. Dyc, To działamy. Projekt.

„TO (działa)MY!” – UNICEF – to projekt edukacyjno-społeczny UNICEF Polska i Fundacji Santander Bank Polska. „TO (działa)MY!” jest innowacyjną propozycją skierowaną do wszystkich nauczycieli pracujących z uczniami, począwszy od 4 klasy szkoły podstawowej. Projekt jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę podejmowania inicjatyw, które mają na celu inspirowanie dzieci i młodzieży do działania wykraczającego poza ramy tradycyjnej edukacji. Jest szansą dla uczniów na rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Tworzy dla młodych ludzi przestrzeń do działania w obszarach dla nich ważnych i interesujących. Proponowane tematy są szerokie i dają duże możliwości do działania: ekologia, zdrowie i sport oraz edukacja i rozrywka.

W naszej szkole w ramach projektu „TO (działa)MY!” wzięły udział dwie kreatywne i pełne entuzjazmu klasy siódme. Zadaniem było stworzenie programu, pod okiem szkolnego koordynatora, w wybranym przez siebie obszarze tematycznym. Nasi uczniowie postanowili postawić na edukację i rozrywkę! Podczas zajęć plastycznych zrodziły się bardzo interesujące pomysły z efektów, których skorzystała cała społeczność szkolna i przedszkolna. Uczniowie zwrócili uwagę na połączenie ekologii z działaniami plastycznymi. Powstały instrumenty z materiałów recyklingowych, uczniowie klas młodszych oraz przedszkolaki pod okiem koleżanek i kolegów z klas starszych uczestniczyli w warsztatach recyklingu (powstały ciekawe i kreatywne zabawki), moda recyklingowa, quizy z nagrodami. Śmiało można stwierdzić, że jest to Projekt od uczniów dla uczniów… i nie tylko. Efekty pracy uczniowskiej można zobaczyć w galerii.

Serdecznie zapraszamy!