22 września 2022r. w trosce o bezpieczeństwo uczniów w naszej szkole przeprowadzony został próbny alarm przeciwpożarowy połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników budynku szkoły. Celem tych ćwiczeń było uświadomienie uczniom jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Cała akcja przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie z zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw. Uczestnicy akcji doświadczyli najistotniejszych wzorców, gdzie priorytetem był brak paniki, szybkość i zwinność w opuszczaniu terenu zagrożenia oraz wspólne pomaganie sobie. Alarmy próbne to bardzo ważne kwestie, które przygotowują nas do zachowania odpowiedniego postępowania podczas prawdziwej ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Przeprowadzona akcja była potwierdzeniem, że wszyscy wiedza, jak się zachować w takich sytuacjach.

Alarm przeciwpożarowy
Fot. R. Kozica, Alarm przeciwpożarowy
Alarm przeciwpożarowy
Fot. R. Kozica, Alarm przeciwpożarowy
Alarm przeciwpożarowy
Fot. R. Kozica, Alarm przeciwpożarowy