Wyróżnieni uczniowie klas I-III ze swoimi wychowawczyniami

Fot. M. Glapa, Wyróżnieni uczniowie klas I-III ze swoimi wychowawczyniami

Doceniając starania uczniów w osiąganiu wysokich wyników oraz dbając o kształtowanie ich wzorowych postaw w pierwszym okresie nauki p. Dyrektor i Wicedyrektor wręczyły wyróżnienia dla uczniów i uczennic klas I – III oraz klas IV- VIII.