Od 22 marca 2021 r. dzieci klas I – III wracają do zdalnego nauczania.