Fot. M. Dyc, Plastyka w klasie 7

Fot. M. Nawrocka, Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w klasie IV

Fot. I. Dusza, Grupa przedszkolna w trakcie zajęć