Uczniowie z palmami wielkanocnymi
Fot. A. Warzych, Wielkanocne palmy

Rada Rodziców zorganizowała konkurs na Palmę Wielkanocną. Był on skierowany do wszystkich uczniów naszej szkoły. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie palmy wielkanocnej. Na konkurs wpłynęło jedenaście palm wykonanych przez klasy różnymi technikami.

Wszystkie prace były niezwykle ciekawe, pomysłowe i starannie wykonane. Konkurs rozstrzygnięty został przez jury konkursowe na czele z Panią Dyrektor.

Zwycięzcami zostały wszystkie klasy, które otrzymały dyplomy oraz słodki poczęstunek.

Palmy Wielkanocne zostały przekazane na Kiermasz Wielkanocny w Godzieszach Wielkich, by wspomóc leczenie Katarzyny Albrecht. Dziękujemy!

Pomaganie jest dobre!!!