Konkurs polegał na zebraniu jak największej liczby kroków przez uczniów szkoły podczas tygodnia sportowych wyzwań, który trwał od 6 do 14 kwietnia 2021 roku. Dzieci zbierały kroki w aplikacji mobilnej Pho3nix Kids. Drużyna Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stobnie Siódmym, podjęła wyzwanie sportowe. Uczniowie naszej szkoły spragnieni aktywności, sportowych wyzwań, zaangażowali się w konkurs bardzo licznie. Ponad 90 uczniów reprezentowało naszą szkołę. Drużyna zbierała kroki z dużym zaangażowaniem, piękną rywalizacją sportową, wytrwałością, zaprowadzając naszą szkołę na podium.  Wspólnymi siłami uczniowie szkoły wykonali 11 271 572 kroków. W rezultacie, Szkoła Podstawowa w Stobnie Siódmym znalazła się na III miejscu w konkursie w ramach Pho3nix Acitve School o tytuł „Najaktywniejszej Szkoły w Polsce”. Gratulujemy!

Trzecie miejsce w konkursie
Fot. J. Tułacz – Dzikowska, Najaktywniejsza szkoła w Polsce