Uczniowie podczas gry w szachy

Fot. M. Glapa, Uczniowie podczas gry w szachy

Od niedawna w naszej szkole funkcjonuje kółko szachowe. Uczniowie mają szansę poznać zasady królewskiej gry, a także zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zachowanie podczas rozgrywania partii. Podczas zajęć wykorzystywane są również pomoce interaktywne, a także pomoce ufundowane przez Radę Rodziców.