Spotkanie policjantek z uczniami
Fot. R. Kozica, Spotkanie uczniów z policjantkami

W ramach tegorocznych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu zaplanowano wiele inicjatyw przyczyniających się do zwiększania poziomu bezpieczeństwa młodych użytkowników Internetu. Główne działania w ramach DBI 2023 zrealizowane zostały w lutym podczas zajęć edukacyjnych z informatyki oraz m.in. godzin wychowawczych. Dodatkowo Nasza placówka wystosowała zaproszenie do pracowników Policji z Wydziału Prewencji celem przeprowadzenia prelekcji na temat cyberzagrożeń. Spotkanie dopiero było możliwe w minioną środę, gdzie oprócz szeregu pytań związanych z cyberbezpieczeństwem uczniowie uświadomili sobie jakie zagrożenia i konsekwencje niosą za sobą niewłaściwe i pochopne czynności w sieci.