Dnia 11 marca 2023r. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Stobnie Siódmym otworzył swoje drzwi przed rodzicami i ich dziećmi, które w przyszłym roku rozpoczną naukę w klasach pierwszych oraz grupach przedszkolnych.

Dla rodziców „drzwi otwarte” były okazją do spotkania z dyrekcją, nauczycielami wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz logopedą i pedagogiem. Dziękujemy Rodzicom i Dzieciom za przybycie, duże zainteresowanie pracą naszego przedszkola i szkoły, za miłe spotkanie i wspólnie spędzony czas!