Nietypowa lekcja języka polskiego w klasie 7a odbyła się 20 kwietnia 2023r. W ramach omawiania jednej z lektur szkolnych – „Balladyny” Juliusza Słowackiego pani Ewa Katarzyniak zaproponowala młodzieży przeprowadzenie rozprawy sądowej dotyczącej postępowania głównej bohaterki. Klasa zmieniła się w salę rozpraw, a uczniowie, wcielając się w wyznaczonych bohaterów, zapoznali się nie tylko z językiem prawniczym, ale i zawodami sędziego, adwokata czy prokuratora. Musieli sie także wykazać znajomością lektury, aby nie zostać oskarżonym za składanie fałszywych zeznań. Czy Balladyna jest winna zarzucanych jej czynów? Ci, co byli świadkami rozprawy znają już odpowiedź.

Balladyna w klasie 7
Fot. E. Katarzyniak, Uczniowie klasy siódmej