Na lekcji plastyki klasa IV gościła wybitną osobowość – artystę malarza pana Janusza Kokota. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem słuchali o tajnikach kunsztu malarskiego oraz cennych rad podczas tworzenia abstrakcji. Serdecznie dziękujemy panu Januszowi za poświęcony czas i podzielenie się swoją wiedzą dotyczącą malarstwa.

Szczególna wizyta
Fot. M. Dyc. Na zdjęciu pan Janusz Kokot.