19 kwietnia przypada 78 rocznica powstania w getcie warszawskim. W celu upamiętnienia tego największego zrywu Żydów podczas II wojny światowej uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji Żonkile. Kwiaty te stały się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu.

Akcja Żonkile
Fot. Uczniowie szkoły, Akcja Żonkile