19 kwietnia 2023 r. Nasza szkoła przystąpiła do Akcji Żonkile organizowaną w 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim

Nauczyciele i wszystkie klasy otrzymały symbolicznego papierowego żonkila a

na lekcjach nauczyciele przeprowadzili zajęcia dotyczące wybuch powstania w getcie warszawskim.

Uczennice klasy 4a
Fot. M. Dzięcielska, Uczennice klasy 4a podczas prezentacji