Akcja czytelnicza
Fot. E. Katarzyniak, Akcja czytelnicza

Samorząd Uczniowski wraz ze szkolną biblioteką zapraszają wszystkich uczniów do włączenia się w akcję Uwolnij książkę. Jeżeli w Twojej domowej biblioteczce jest ciekawa książka, którą chcesz przekazać dalej do poczytania, to przynieś ją do szkoły, włóż do pudełka i ciesz się, że uczyniłeś dobry gest! Zgromadzone książki wraz z zakładkami zostaną przekazane dla podopiecznych kaliskiego Domu Kombatanta oraz pacjentów szpitala na Wolicy. Chcesz zdobyć pochwałę lub punkty z zachowania – przyniesioną książkę/książki podpisz wkładając karteczkę z danymi. Do dzieła, bo czytanie rozwija wyobraźnię i jest dobre na wszystko!