W tym roku szkolnym pani Zofia Posiewała po raz kolejny wytrwale przygotowuje swoich podopiecznych do konkursów historycznych. XXI Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce, etap powiatowy, odbył się 27 lutego w szkole w Dzierzbinie- Kolonii.

Naszą szkołę reprezentowali:
klasa IV- Martyna Krawczyk, Karolina Łaska, Taisa Wysocka
klasa V- Julia Przybylak, Natalia Olszyna
klasa VI- Marcin Cofalski i Marcin Zdun
Uczniowie pisali test, który składał się z zadań zamkniętych i zadań otwartych, krótkiej odpowiedzi. Do następnego etapu (rejonowego) przejdą uczniowie,którzy uzyskali przynajmniej 85% punktów za dobre odpowiedzi. Oczekujemy na wyniki. Organizatorzy przekazali wszystkim uczestnikom dyplomy za udział w etapie powiatowym.

07 08