W piątek, 29 września 2017 roku, odbyły się w naszej szkole obchody międzynarodowej akcji edukacyjnej pod nazwą Word Multiplication Table Day, czyli Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Celem akcji było rozpropagowanie zabawowej formy nauczania – uczenia się matematyki, mającej na celu zachęcenie uczniów do przypomnienia sobie działań pamięciowych. Do tegorocznej zabawy przystąpiło wiele szkół z różnych stron świata. W naszej szkole uczestniczyli uczniowie z klas III, IV, V, VI i VII. Koordynatorem tej akcji była pani Katarzyna Stysiak.

Przygotowania do obchodów  święta rozpoczęły się od wykonania tematycznych plakatów i akcji informacyjnej. W trakcie lekcji matematyki wszyscy ćwiczyli tabliczkę mnożenia na wiele sposobów. Podczas przerw międzylekcyjnych po korytarzach chodziły tzw. Patrole Egzaminacyjne, które egzaminowały wszystkich, którzy zechcieli włączyć się w zabawę. Za wykazanie się „tabliczkową wiedzą” każdy egzaminowany otrzymywał specjalny znaczek. Cieszymy się, że ta sympatyczna akcja spotkała się z pozytywnym odbiorem i wpisała się na stałe do szkolnego kalendarza. Dziękujemy wszystkim  nauczycielom, rodzicom i uczniom, którzy wzięli udział w akcji.

IMG_20170928_104145 IMG_20170928_105417 IMG_20170928_110154 IMG_20170929_081125 IMG_20170929_082405IMG_20170928_105151