Koniec akcji „Tysiąc powodów, by czytać”, z blisko 16.000 tysiącami (!!!!) głosów nie uda się nam wejść do finału konkursu…
Mimo to jesteśmy szczęśliwi, że tyle osób bezinteresownie zaangażowało się, by wspomóc nas w głosowaniu! 
Ogromnie dziękujemy Rodzicom, którzy poświęcili swój czas i spędzili w szkolnej sali informatycznej wiele godzin, dziękujemy pani Ewie Pawlik – Wiśniewskiej i pani Ewie Katarzyniak za pilotowanie akcji i motywowanie do działania, a szczególnie mocno dziękujemy uczniom klasy VII – byliście niesamowici.

01