ŚWIETLICA SZKOLNA

Zadania świetlicy:

 1. Świetlica jest palcówką dla uczniów w wieku 7 do 13 lat:
  a) którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
  b) dojeżdżających do szkoły,
  c) wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju.
 2. Celem świetlicy jest:
  a) zapewnienie opieki wychowawczej,
  b) tworzenie warunków do nauki i pomocy w nauce,
  c) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
  d) organizowanie gier i zabaw ruchowych,
  e) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
  f) łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie,
  g) eliminowanie zaburzeń zachowania w zakresie podstawowym,
  h) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy.
 3. Świetlica zapewnia swoim wychowankom:
  a) opiekę przed i po zajęciach szkolnych,
  b) pomoc w odrabianiu lekcji,
  c) pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

 

UWAGA:

Dzieci po lub przed zajęciami dydaktycznymi mogą przebywać w świetlicy, ale potrzebna jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów (ZAKŁADKA – FORMULARZE DO POBRANIA)

GODZINY OTWARCIA ŚWIETLICY:
od poniedziałku do piątku w godzinach:  7.00 -   16.00

OPIEKA ŚWIETLICOWA:

-pani Magdalena Dzięcielska

-pani Marta Glapa

– pani Joanna Tułacz- Dzikowska

Regulamin świetlicy szkolnej

Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie w wieku 7 – 13 lat, dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych oraz uczniowie dojeżdżający i dowożeni.