Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego
     rok szkolny 2018 / 2019

Przewodniczący:   Agata Cofalska

Zastępca:               Agata Łańduch 
Skarbnik:                Michał Musielak

Opiekunowie:       p. Zofia Posiewała

                             p. Ewa Katarzyniak

 

Samorząd uczniowski