Wybraliśmy nowy Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2018/2019:
Agata Cofalska- przewodnicząca
Agata Łańduch – zastępca
Michał Musielak- skarbnik
Opiekunki:
Pani Zofia Posiewała
Pani Ewa Katarzyniak
Gratulujemy!

61 62