51863868_1976999865702468_4591401965925171200_n

W dniach od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r. prowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stobnie na rok szkolny 2019/2020. Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wniosków w sekretariacie szkoły w wyznaczonym terminie. Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie (pok. nr 5, I piętro).