Załóż mundur i przypnij lilijkę 
Czapkę na bakier włóż 
W szeregu stań wśród harcerzy 
I razem z nimi w świat rusz.

10 listopada harcerze reaktywowanej 17 Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Stobnie Siódmym, turyści ze Szkolnego Koła Krajoznawczo – Turystycznego wraz z druhami i druhnami- nauczycielami, dołączyli do pozostałych drużyn Hufca ZHP powiatu kaliskiego i wzięli udział w Rajdzie Niepodległości. Impreza odbyła się na trasie Żydów – Stobno Siódme – Godziesze. Była to żywa, wspaniała lekcja historii i patriotyzmu. Chwile, które na długo zapadną w pamięci każdego uczestnika. Osobom, które przyczyniły się do sprawnego przebiegu rajdu serdecznie dziękujemy. Z harcerskim pozdrowieniem:
Czuwaj!

212223