Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018 / 2019

Przewodniczący: Małgorzata Juszczak

Zastępca przewodniczącego: Alina Wojciechowska

Sekretarz: Paulina Delebis

Skarbnik: Izabela Jurga-Kwieciak

 

                                     

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców