Milenka Kwiatkowska i Martynka Małecka reprezentowały nasze przedszkole podczas Gminnego Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych w Kakawie Starej. Serdecznie dziękujemy organizatorom za możliwość wzięcia udziału, niesamowita, przyjacielska, świąteczna atmosfera udzieliła się wszystkim uczestnikom i publiczności.

11 1213