Projekt edukacyjny „LEPSZA SZKOŁA”

logo_LS małe

Nauczyciele matematyki i uczniowie klas IV – VI  uczestniczą w projekcie edukacyjnym „Lepsza szkoła” pomagającym w dobrym przygotowaniu do sprawdzianów w zakresie matematyki.

Projekt przygotowuje i realizuje Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.