Nie pal przy mnie proszę -program profilaktyczny

nie_pal

Realizacja tego programu polega na przeprowadzeniu zajęć warsztatowych wg ustalonych scenariuszy.

Celem głównym programu jest:

Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.

Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.

  • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.

  • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

  • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.