Moje Dziecko Idzie Do Szkoły – program edukacyjny

timthumb
Celem programu jest:
  • ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych dzieci,
  • podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia,
  • uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych dzieci,
  • przekonanie rodziców o słuszności działań profilaktycznych podejmowanych w szkole i w domu.

Poradnik dla rodziców