zumba_front jako Obiekt inteligentny-1

W piątek  5 lutego o godz. 15.00 zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły, ich rodziców, rodzeństwo, dziadków, znajomych na mini maraton Zumby. Jest to impreza charytatywna – tańczymy dla chorej Julki. 

Z A P R A S Z A M Y