W piątkowe, czerwcowe (8 czerwca) słoneczne popołudnie w Rotundzie „Pod sosnami” na terenie Ośrodka Rekreacji i Sportu Szwacin odbyło się międzypokoleniowe spotkanie, w którym uczestniczyli podopieczni z Dziennego Domu Opieki Społecznej w Kaliszu zaproszeni przez organizatorów, czyli: Szkolne Koło Wolontariatu wraz z opiekunem p. Renatą Kozica oraz XVII Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszki z drużynowym p. Cezarym Piotrowskim. Organizacje działają przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stobnie Siódmym. Inicjatorka spotkania, p. Ewa Katarzyniak, do wspólnej zabawy zaprosiła emerytów oraz dzieci i młodzież, aby łączyć pokolenia, które mogą się wiele od siebie nauczyć. Po ciepłym przywitaniu gości przez wolontariuszy i harcerzy rozpoczęła się zabawa, którą poprowadziła Klaudia Baran wraz ze swoją mamą, p. Joanną Baran. Mieszane zespoły, np. Jagódki, Stokrotki czy Leśne duszki, rywalizowały ze sobą w takich konkurencjach, jak kalambury, rozwiązywanie krzyżówki czy zagadki dla małego i dużego. Po rozgrywkach umysłowych nastąpiła wspólna uczta. Biesiadnicy mogli skosztować potrawy z grilla, które przygotowała p. Karolina Cofalska. Ofiarodawcami pysznych kiełbasek byli Państwo Beata i Marcin Suchorzewscy, rodzice Ani, wspierający działalność szkoły. Około godziny 17:00 pałeczkę w prowadzeniu spotkania przejęli harcerze. Rozpoczęły się wspólne śpiewy harcerskich piosenek, np. Stokrotka, Gdy ciemna noc zapada, przeplatane gawędziarskimi opowieściami druha. Na pożegnanie uczestnicy spotkania utworzyli krąg i została puszczona przyjacielska iskierka, a daleko w las poszło echo harcerskiego okrzyku: Czuwaj! Organizatorzy cieszą się, że uczestnicy wyrazili chęć ponownego spotkania się już za rok.

71 73 74