Karolina Łaska, podopieczna pani Zofii Posiewały została laureatką XXI Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce.
15 maja 2017 roku w Golinie przystąpiła do ostatniego etapu konkursu- etapu wojewódzkiego. Udało jej się zdobyć wymagany procent punktacji (90%) i uzyskać tytuł laureata. Fakt ten zostanie potwierdzony 12 czerwca 2017 r. w Luboniu, gdzie spotkają się laureaci, ich nauczyciele i rodzice.

 

karolina karolina1