Regulamin konkursu fotograficznego „Piękno krajobrazu powiatu kaliskiego”

CIMG3020_0

Informacje wstępne

 1. Konkurs fotograficzny „Piękno Krajobrazu Powiatu Kaliskiego” jest przeznaczony dla uczniów klas I-VI naszej szkoły.
 2. Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci zainteresowania i szacunku dla przyrody, potrzeby jej nieustannej ochrony oraz ukazanie bogactwa przyrodniczego powiatu kaliskiego.
 3. Konkurs trwa od 10 stycznia 2016r do 29 kwietnia 2016r.
 4. Termin oddawania prac upływa 29 kwietnia 2016r

Przebieg konkursu

 1. Zadaniem autorów prac jest artystyczne pokazanie na fotografii piękna krajobrazu powiatu kaliskiego.
 2. Uczniowie wykonują fotografie cyfrowe zgodnie z tematem konkursu.
 3. Każdy uczeń może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć.
 4. Uczniowie przekazują organizatorowi konkursu odbitki zdjęć wykonane w formacie 21cm x 29,7cm (A4), a także fotografie cyfrowe zapisane na płycie CD.
 5. Zdjęcia muszą być opisane (imię i nazwisko autora, data wykonania, miejsce wykonania).
 6. Z konkursu wykluczone są prace, które były wcześniej gdziekolwiek publikowane, a także reprodukcje cudzych prac.
 7. Prace ocenia jury.
 8. Autorzy trzech najlepszych fotografii otrzymują nagrody rzeczowe.
 9. Ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu 2016r.

Kryteria oceny prac konkursowych

 1. Zgodność z tematem.
 2. Wybór fotografowanego krajobrazu(pejzaż, architektura sakralna i świecka, mostki, uliczki i inne ciekawe obiekty malowniczo wtopione w krajobraz).
 3. Walory artystyczne.
 4. Kompozycja.
 5. Warsztat pracy – swoboda posługiwania się aparatem fotograficznym.