Cele i plan pracy Koła Młodych Przyrodników

logo koła

 

 

Działanie

Termin

Rozpoznajemy drzewa liściaste i iglaste:

- zajęcia 1-2: Drzewa liściaste – rozpoznawanie po liściach
                     owocach, kształcie korony.

- zajęcia 3-4 : Wykonanie zielnika.

- zajęcia 5-6 : Drzewa iglaste – rozpoznawanie po kształcie,                         igłach, szyszkach, nasionach.

- zajęcia 7-8: Wykonanie zielnika.

- zajęcia 9: Ptaki, które zostają na zimę w Polsce.

- zajęcia 10-14: rozpoznawanie wybranych gatunków ptaków                         po ubarwieniu, budowie ciała. Odżywianie w                           czasie zimy.

 • bogatka
 • czyż,
 • dzwoniec,
 • gawron,
 • gil,
 • jemiołuszka,
 • kawka,
 • kos,
 • krzyżówka,
 • kwiczoł,
 • mazurek,
 • modraszka,
 • sierpówka,
 • sroka,
 • szpak,
 • ,smieszka,
 • trznadel,
 • wróbel,
 • wrona siwa,

- zajęcia15: Zapoznanie z regulaminem ogólnopolskiej akcji                     zimowego liczenia ptaków.

- zajęcia 16: Akcja liczenia ptaków.

- zajęcia 17-18: Stworzenie albumu ptaków bytujących w naszej okolicy

 

wrzesień 2015

październik 2015

Listopad 2015

styczeń/luty 2016

Tropienie zwierząt:

- wyszukiwanie tropów zwierzęcych na śniegu,

- nauka rozpoznawania śladów zwierząt.

 

luty 2016

Konkurs fotograficzny „Piękno krajobrazu Powiatu Kaliskiego”

 

Luty-kwiecień 2016

Gospodarka odpadami:

- zajęcia: Co to jest recykling?

- zbiórka zużytych baterii i plastikowych korków.

wrzesień2015 -czerwiec 2016

Spotkania z ciekawymi ludźmi:

- pszczelarzem,

- leśnikiem.

 

maj / czerwiec 2016

Wycieczki:

- do pobliskiego lasu,

- na ścieżkę ekologiczną do lasu w Winiarach

- zimowe liczenie ptaków – spacer po najbliższej okolicy.

 

wrzesień 2015

wrzesień 2015

styczeń 2016