PRZEDSZKOLE

Przedszkole położone jest w pięknym, bezpiecznym i przyjaznym dzieciom miejscu. Pobliski las oraz znajdująca się tuż obok stadnina koni stanowią dodatkową atrakcję dla dzieci. Nasze przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym. Usytuowane ono jest na parterze nowego budynku szkoły, z osobnym do niego wejściem.      W pobliżu wybudowano plac zabaw i boisko sportowo-rekreacyjne otoczone szpalerem iglaków. Teren ten sprzyja zabawom i wszechstronnym ćwiczeniom ruchowym naszych podopiecznych.

MOCNE STRONY PRZEDSZKOLA
- miła, przyjazna, rodzinna atmosfera,
- przestrzeganie praw dziecka,
- bardzo dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
- wysoki stopień zadowolenia rodziców z działalności przedszkola,
- zdobyta wiedza, umiejętności i wiadomości naszych abiturientów cieszą się dużym uznaniem wśród nauczycieli klas edukacji wczesnoszkolnej,

W NASZYM PRZEDSZKOLU:
- dzieci znajdują możliwość indywidualnego, bezpiecznego i radosnego rozwoju społeczno-emocjonalnego,
- są traktowane w sposób indywidualny i podmiotowy,
- dzięki aktywnym i twórczym metodom pracy przyswajają nową wiedzę i nabierają wielu umiejętności,
- zdobywają nowe doświadczenia, odnoszą sukcesy w konkursach, nabierają pewności siebie.
- czują się bezpiecznie w życzliwej i przyjaznej atmosferze.

WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLA
- duże, funkcjonalne i bezpieczne dla dzieci kolorowe sale z łazienkami,
- kąciki do zabaw i zajęć dydaktycznych,
- duży hol do ćwiczeń gimnastycznych  i zajęć rytmiczno-muzycznych.

ZAJĘCIA DODATKOWE W RAMACH OFERTY PRZEDSZKOLA
- zajęcia z religii,
- zajęcia logopedyczne.

Przedszkole jest obiektem zamkniętym, bezpiecznym i monitorowanym.

Mamy 4 oddziały dziecięce:
GRUPA 3 LATKÓW – nauczyciel prowadzący mgr Maria Szczepaniak

GRUPA 4 LATKÓW – nauczyciel prowadzący mgr Marta Karolak

GRUPA 5 LATKÓW – nauczyciel prowadzący mgr Jolanta Werbińska
GRUPA 6 LATKÓW – nauczyciel prowadzący mgr Romualda Strzelecka

Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00. (czas pracy przedszkola dostosowany do potrzeb rodziców).

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE TRZYLATKÓW

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE CZTEROLATKÓW

KODEKS PRZEDSZKOLAKA