Lista uczniów klas IV a i IV b dostępna jest w sekretariacie szkoły.