Ochrona danych osobowych

Obowiązek Informacyjny

Inspektor ochrony danych osobowych:

Piotr Kropidłowski

kontakt:

iod@comp-net.pl