Formularze do pobrania – przedszkole

W dniach od 01 marca 2019 r do 31 marca 2019 r prowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Podstawowej w Stobnie i od 01 marca 2019 r do 29 marca 2019 r prowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola Publicznego w Stobnie Siódmym na rok szkolny 2019/2020. Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wniosków w sekretariacie szkoły w wyznaczonych terminach. Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły lub z sekretariatu szkoły.

Zasady rekrutacji do przedszkola 2019

Wniosek o przyjęcie do przedszkola 2019_2020