W styczniu Samorząd Uczniowski zorganizował: Dzień z maską karnawałową. Rozpoczął się on od wystąpienia przewodniczącego szkoły. Nikodem Cofalski opowiedział wszystkim uczniom o dawnych i współczesnych zwyczajach karnawałowych, a następnie przyznał poszczególnym klasom pieczątki. Okazało się, że w tym miesiącu najlepsi byli uczniowie klas: I, IIa i IIb. Gratulujemy!

070809 10 11 12