Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły, ale również uczniów. 13 października mieliśmy okazję wziąć udział w ciekawej akademii, którą przygotowali uczniowie klasy III b pod kierunkiem pani Katarzyny Stysiak i pani Moniki Dyc. Ciekawy pokaz zakończył się złożeniem życzeń i wręczeniem upominków. Do życzeń dołączył się również pan Waldemar Kupaj, który przyznał nauczycielom Nagrody Dyrektora. Podziękował nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, promowanie wśród uczniów pięknych postaw oraz przybliżanie wychowankom świata wartości.

212220