Samorząd Uczniowski zorganizował kolejną imprezę taneczną. Z okazji katarzynek bawili się wszyscy uczniowie z klas I-VI. Szóstoklasiści zajęli się oprawą muzyczną oraz wykonaniem i przeprowadzeniem wróżb.

a1

a2 a3 a4 a5