Dyrekcja zespołu

Dyrektor mgr Waldemar Kupaj

Wicedyrektor  mgr Izabela Kolasińska

Sekretarz Joanna Spychała

DYŻURY DYREKCJI:
od poniedziałku do piątku (8.00-15.00)