„Załóż mundur i przypnij lilijkę/ Czapkę na bakier włóż!/ W szeregu stań, wśród harcerzy/ I razem z nami w świat rusz!”.
Liczne grono naszych uczniów odpowiedziało na apel drużynowego, Pana Cezarego Piotrowskiego i wstąpiło w szeregi 17. Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Stobnie Siódmym. Ich wspólną ideą jest służba Bogu i Ojczyźnie, niesienie pomocy bliźnim oraz wierne przestrzeganie zasad wyznaczonych przez Prawo Harcerskie.

22 23 24 25 26 27